SBS 6. Sınıf Soruları

1.   I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

      II. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının açılması

      III. Etnografya Müzesi’nin açılması

      Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk’ün sosyal bilimlerin

      gelişmesine yaptığı katkılar arasında gösterilebilir?

      A) Yalnız I                                       B) Yalnız II

      C) II ve III                                         D) I, II ve III

 

2.   Olgu: Gerçek olan, varlığı inkar edilemeyen bir durum, nesne veya niteliktir.

      Olgular bilimsel verilere dayanır. Doğruluğu ispat edilebilir veya ispat edilmiştir.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?

      A) İstanbul, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir şehirdir.

      B) Türkiye’nin en güzel şehri İstanbul’dur.

      C) Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur.

      D) İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir.

 

3.   Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olayları

      yakından incelediğimizde görünenin dışında neden ve sonuçlarla karşılaşırız.

      Bu durum olayların çok boyutluluğunu gösterir.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi depremin meydana getirdiği sonuçlara

      örnek olarak gösterilemez?

      A) Binaların yıkılması                        B) Ekonominin zarar görmesi

      C) İnsanların ölmesi                          D) İklimlerin değişmesi

 

4.   Satıcıların arızalı mallara ilgisiz kalması halinde aşağıdakilerden hangisine

      başvurmamız gerekmektedir?

      A) Anayasa Mahkemesi’ne               B) Tüketici Hakları Mahkemesi’ne

      C) Danıştay’a                                   D) TBMM’ye

 

5.   Aşağıdaki bilim dallarının hangisinde deney ve gözlem kullanılamaz?

      A) Tarih                                         B) Fizik

      C) Kimya                                       D) Biyoloji

 

6.   Dünya üzerindeki herhangi bir yerin coğrafi koordinatları belirtilirken en uç

      noktaları ifade edilir. Buna göre ülkemizin coğrafi koordinatları belirtilirken

      aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

      A) 42o kuzey paraleli                        B) 36o kuzey paraleli

      C) 30o doğu meridyeni                      D) 45o doğu meridyeni

 

7.   1/40 000 ölçekli İstanbul haritasında büyük binalar, caddeler ve sokaklar

      rahatlıkla görülebilirken; 1/250 000 ölçekli İstanbul haritasında binalar

      seçilememekte, ancak büyük caddeler ince çizgiler halinde görülebilmektedir.

      Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?

      A) Ölçek küçüldükçe ayrıntıların azaldığını

      B) Harita ebatlarının ölçeğe bağlı olmadığını

      C) Harita çizimlerinde ölçeğin hata payını artırdığını

      D) İstanbul’un her haritada kapladığı alanın aynı olduğunu

 

8.   Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerini belirtirken aşağıdaki ifadelerden hangisi

      yanlıştır?

      A) Avrupa Kıtası’nın batısındadır.

      B) Karadeniz’in güneyinde yer alır.

      C) Kuzey Yarımküre’de ve doğu boylamlarındadır.

      D) Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bölgededir.

 

9.   Eşit ebatlı kağıtlara sayfanın tamamı kullanılacak şekilde haritaları çizilen

      aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha büyüktür?

      A) Türkiye                                       B) Asya Kıtası  

      C) Kıbrıs Adası                                D) Güney Amerika Kıtası

 

10.  I. 20o batı - 20o kuzey

        II. 10o doğu -  10o kuzey

      III. Greenwich - Ekvator

      IV. 30o doğu - 20o güney

      Yukarıda coğrafi koordinatları verilen noktalardan hangileri birbirine daha

      yakındır?

      A) I ve II                                         B) I ve III          

      C) II ve III                                        D) II ve IV

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarımküre’de yer almasının bir

       sonucudur?

       A) Balıkçılık faaliyetlerinin gelişmiş olması

       B) Çeşitli yeraltı kaynaklarına sahip olması

       C) Batısından doğusuna doğru meridyen derecelerini büyümesi

       D) Güneyinden kuzeyine doğru paralel derecelerinin büyümesi

 

12. Yaz mevsiminde denizler karalardan daha serin, kışın daha ılıktır.

       Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

       A) Denizden esen rüzgarların yazın serin, kışın ılık olması

       B) Deniz kenarlarında yağışın kara içlerinden daha fazla olması

       C) Kıyıdan bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalması

       D) Kuzey Yarımküre’de dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlardan sıcak

           olması

 

13.  Antarktika Kıtası aşağıdakilerden hangisiyle komşu değildir?

      A) Akdeniz                                     B) Hint Okyanusu         

      C) Büyük Okyanus                          D) Atlas Okyanusu

 

14. Normal koşullarda aynı mevsimde ve aynı enlemde aşağıdaki yerlerin

      hangisinde ölçülen sıcaklık daha düşük olur?

      A) Delta ovasında                            B) Deniz kenarında

      C) Dağ zirvesinde                            D) Denizden 100 metre yüksekte

 

15. Meridyenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Dünya’nın şekli ile ilgilidir?

      A) Boylarının birbirine eşit olması

      B) Birer derecelik ara ile çizilmesi

      C) Toplam 360 tane meridyenin bulunması

      D) Başlangıç meridyeninin İngiltere’den geçmesi

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir kıta adı değildir?

      A) Afrika                                         B) Grönland    

      C) Okyanusya                                 D) Kuzey Amerika

 

17. Aşağıda 5 cm uzunluğunda bir çizgi ölçek verilmiştir. Çizgi ölçekte her bölüm

     birer cm’dir.

çizgi ölçek

    

     Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

     A) 1/200 000 kesir ölçeğiyle eş değerdir.

     B) Bu ölçekle çizilen bir haritada 1 cm’lik bir uzunluk gerçekte 2 km’dir.

     C) Bu ölçekle çizilen bir haritada yalnızca yer şekilleri gösterilir.

     D) Çizgi ölçek üzerinde km olarak ifade edilen rakamlar gerçek uzaklıkları ifade

          eder.

 

18. Bir meridyen üzerinde ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km’dir.

     Bu özellikten yararlanarak iki nokta arası kuş uçuşu uzaklık

     hesaplanabilir.

Yer Küre

     

      Yukarıdaki küre üzerinde verilen M ve N merkezleri arası kuş uçuşu uzaklık 

      5550 km olduğuna göre N merkezi hangi paralel üzerinde yer alır?

      A) 20o güney                                B) 30o güney                

      C) 40o güney                                 D) 50o güney

19.

sosyal bilgiler 6-7-8

     

      Yukarıda coğrafi koordinatları ile verilen M bölgesi için aşağıdaki yargılardan

      hangisi yanlıştır?

      A) Batı boylamlarında yer alır.

      B) Üzerinden geçen meridyen sayısı, paralel sayısından fazladır.

      C) En kuzeyi ile en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık 1110 km’dir.

      D) Kuzey Yarımküre’de yer alır.

 

20. Aşağıda verilen P, R, S ve T noktaları aynı meridyen üzerinde

     bulunmaktadır.

meridyen

     

Buna göre hangi nokta başlangıç meridyenine daha uzaktır?

      A) P                       B) R                 C) S                 D) T

 

 

Cevap Anahtarı

 

1.C  2.B  3.D  4.B  5.A  6.C  7.A  8.A  9.C  10.C  11.D  12.A  13.A  14.C  15.A  16.B  17.C  18.D  19.B  20.D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !