6. Sınıf SBS Soruları

 

1.   I.   Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılır.

      II.   Asya kıtası en büyük kara parçasıdır.

      III.  Çocuklar televizyon izlemeyi sever.

      IV. Ankara’da karasal iklim görülür.

      Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?

      A) I                 B) II                C) III               D) IV

 

2.   Aşağıdakileri genelden özele düşünecek olursak hangisinin en genel olduğu  

      söylenebilir?

      A) Toplum                                         B) Aile         

      C) Anne                                            D) Çocuk

 

3.   Genellemeler yüzde yüz kesinlik ifade etmez.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi genelleme olarak ifade edilebilir?

      A) Tarım, ekonomik uğraş alanıdır.

      B) Deprem, can ve mal kaybına neden olur.

      C) Yedi yaşına gelenler okula gider.

      D) Çiçekleri herkes çok sever.

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi olgu ile görüş arasındaki farkı doğru açıklamaktadır?

      A) Olgu, kanıtlanabilir; görüş ise kişiden kişiye değişir.

      B) Görüş, kanıtlanabilen bilgidir; olgu ise kişiden kişiye değişen bilgidir.

      C) Olgu ile görüş aynı anlamı içermektedir.

      D) Görüş, bazı durumlarda olgu ile aynıdır.

 

5.   Olay: Bir yeri ve zamanı olan oluşumdur.

      Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

      Görüş: Kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi olaya örnektir?

      A) Oğuz Kağan Destanı, Hunların destanıdır.

      B) 3 Mart 1924’te halifelik kaldırıldı.

      C) En güzel yönetim şekli cumhuriyettir.

      D) Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatısındadır.

 

6.   I- İsrail’in Lübnan topraklarına saldırması sonucunda 1000 sivil hayatını kaybetti.

      II- Bu, üzücü bir olaydır.

      Yukarıdaki I ve II numaralı cümleler aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

          _ I_             __II__

      A) Olay            Olgu

      B) Görüş         Olgu

      C) Olay           Görüş

      D) Görüş        Görüş

 

7.   Çinliler, Türk akınlarını durdurmak amacıyla Çin Seddi’ni yapmışlardır.

      Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

      A) Neden-sonuç

      B) Deney-gözlem

      C) Karşılaştırma

      D) Tarafsızlık

 

8.   Tarihi olayları açıklamamıza yarımcı olan sözlü, yazılı, çizili, sesli ve görüntülü

      her türlü malzemeye kaynak denir.

      Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayları açıklamamıza yardımcı olan yazısız           

      kaynaklardandır?

      A) Yazıtlar                                            B) Paralar       

      C) Dergiler                                            D) Savaş aletleri

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun faaliyetleri arasında yer almaz?

      A) Yazım kurallarını belirmek

      B) Dilimizle ilgili yayınlar hazırlamak

      C) Arkeolojik çalışmalar yapmak

      D) Dilimizi geliştirmek

 

10. Ahmet’in mahallesine yeni bir okul açılmıştır. Bu yeni okulun Ahmet’e ve

       mahallesindeki arkadaşlarına yararı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Sınıf mevcutları az olur.

      B) Okulun karşısına market açılır.

      C) Mahallede çevre kirliliği azalır.

      D) Gecekondu sayısı azalır.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarıyla ilgili değildir?

      A) Araştırma konusu açık ve net olmalı

      B) Tek bir kaynaktan faydalanılmalı

      C) Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalı

      D) Konuyla ilgili yeterli materyal toplanmalı

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin su kirliliğine neden olduğu söylenemez?

      A) Hava taşıtları                            B) Deniz taşıtları         

      C) Fabrikalar                                 D) Plansız yapılaşma

 

13. “Kağıttan Fidana Kampanyası”nın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Ağaçların kesilme zamanı gelse de kesilmemesi

      B) Geri dönüşüm kutuları oluşturmak

      C) Ekonomik kazanç elde etmek

      D) Ağaçların daha fidanken yok olmalarını önlemek

 

14. Atatürk yurt dışına gidecek öğrencilere çektiği telgrafta şöyle diyordu: "Sizi birer

      kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönmelisiniz."

      Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

      A) Öğrencilerin bilgilerini tüm dünyaya yaymasını

      B) Gittikleri yerlere Türkiye’nin başarılarını anlatmalarını

      C) Öğrencilerin bilgilerini artırıp kendi ülkelerini kalkındırmaları

      D) Öğrencilerin gittikleri ülkeleri yapacakları hizmetlerle kalkındırmaları

 

15. Ali ile Veysel arasında bir anlaşmazlık olmuştur. Bu anlaşmazlığı çözmek isteyen

      Mehmet öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

      A) Kişilerin menfaatine

      B) Hak ve sorumluluklarına

      C) Ailevi durumlarına

      D) Mesleklerine

 

16. Aykut, ayakkabı almak için bir mağazaya girer. Beğendiği bir ayakkabıyı garantili

      olarak alır. Garanti süresi dolmadan ayakkabıda açılma olur.

      Aykut bu durumda ne yapmalıdır?

      A) Mağazacıyla tartışmalı

      B) Hiçbir şey yapmamalı

      C) Belediyeye başvurmalı

      D) Mağazaya hak ve özgürlükler çerçevesinde geri gitmeli

 

17. Bir ürünü satın alırken ilk olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

      A) Ürünün ambalajına

      B) Ürünün fiyatına

      C) Ürünün son kullanma tarihine

      D) Ürünün markasına

 

18. Amerikalılar hediyeyi açıp bakarak teşekkür ederken, Türkler ise hediyeyi açıp

      bakmayı açgözlülük olarak değerlendirir.

      Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Kültür farklılığı

      B) Ortak değerler

      C) Algılama farkı

      D) Değerlendirme farkı

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin 1948 yılında yayınladığı İnsan Hakları

      Beyannamesi’ndeki “İnsanlar hür doğar ve hür yaşar.” maddesine ters bir 

      davranıştır?

      A) Herkesin meslek seçme hürriyetine sahip olması

      B) Bütün mesleklere eşit ücret verilmesi

      C) Herkesin ticaret yapma hakkına sahip olması

      D) Herkesin eğitim görme hakkına sahip olması

 

20. İyi bir vatandaş olmanın yolu iyi bir eğitimden geçer. Fakat bundan daha önemlisi 

      öğrendiklerini ……………………..

      Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

      A) bilmektir            B) düşünmektir           C) uygulamaktır        D) söylemektir

 

Cevaplar

 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.C

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !